Case studies

Energetyka

Wszystkie

Poprawa efektywności produkcji energii z wiatru

Monitoring działania, analiza, raportowanie i machine learning u jednego z największych producentów zielonej energii.

Pobierz
Okładka Case Study Twinings OSIsoft

Przemysł

Wszystkie

Monitoring Produkcji w Czasie Rzeczywistym

Monitoring działania, analiza, raportowanie w celu optymalizacji produkcji herbaty.

Pobierz
Okładka Case Study PGE GiEK OSIsoft i Smart RDM

Energetyka

Wszystkie

System Monitorowania Produkcji

Wdrożenie OSIsoft PI i Smart RDM w celu monitorowania i raportowania procesu produkcji energii.

Pobierz
Okładka Case Study Veolia OSIsoft

Ciepło

Wszystkie

Monitorowanie Warszawskiej Sieci Ciepłowniczej

Optymalizacja sieci ciepłowniczej i redukcji emisji CO2 w jednej z największych sieci w Europie.

Pobierz

Woda

Wszystkie

Wdrożenie Centralnego Repozytorium Danych Pomiarowych

Wdrożenie OSIsoft w celu monitorowania sieci wodociągowej i projektu Inteligentnej Sieci Wodno-Kanalizacyjnej.

Pobierz
Okładka Case Study Partner Technologiczny Stadtwerke Leipzig

Ciepło

Energetyka

Wszystkie

Partner Technologiczny w Cyfrowej Transformacji

SmartCity i zrównoważony rozwój – przemiana miasta Lipsk

Pobierz